Privaatsuspoliitika

Forus Takso on võtnud endale kohustuse kaitsta klientide privaatsust. Käesolev privaatsuspoliitika annab ülevaate, millist teavet me kogume, kuidas me infot kasutame või avalikustame, kaua me seda säilitame ning Teie õigustest seoses meiepoolse andmete kogumise ja kasutamisega.

Milliseid andmeid me kogume ja miks?

Meie veebilehel forustakso.ee kogutakse järgmisi andmeid:

a) Personaalsed isikuandmed läbi kontaktivormi – me kogume Teie poolt sisestatud ning meile edastatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress, telefoni number ), kui Te soovite meiega kontakteeruda kasutades selleks spetsiaalset kontaktivormi meie kodulehel.

b) Personaalsed isikuandmed läbi Tulika maksekaardi tellimise vormi – me kogume Teie poolt sisestatud personaalseid andmeid (nimi, e-maili aadress, telefoni number, postiaadress, isikukood), kui Te soovite tellida endale Tulika kaarti, ning edastate selleks meile vajalikud personaalsed isikuandmed.

Kuidas me kasutame teie poolt edastatud andmeid?

Teie poolt sisestatud ning meile edastatud personaalseid andmeid kasutame ainult teiega kontakteerumiseks ja/või teenuse lepingu koostamiseks ning sõlmimiseks.

Forus Takso ei edasta, müü ega rendi teie andmeid kolmandatele osapooltele.

Andmete säilitamine

Teie poolt Forus Takso-le edastatud isikuandmeid säilitatakse ainult seni, kuni see on vajalik käesolevas privaatsuspoliitikas määratletud eesmärkide täitmiseks. Pärast seda isikuandmed kõrvaldatakse, välja arvatud siis, kui nende säilitamine on nõutav seaduse või kummagi poole õiguste või kohustustega.

Turvalisus ning isikuandmete kaitse

Forus Takso rakendab kõiki ettevaatusabinõusid kliendi isikuandmete kaitsmiseks. Krüpteeritud andmesidekanal veebilehe külastaja ning veebilehe vahel tagab isikuandmete turvalisuse.

Kasutaja õigused

Kasutajatel on õigus teada, milliseid isiklikke andmeid me Teist hoiame. Teil on õigus selliseid andmeid parandada, muuta või kustutada. Kui Te soovite oma õigusi rakendada, muuta andmeid või neid kustutada, võtke meiega ühendust allpool märgitud kontaktandmete kaudu.

Kontaktandmed

Kui Teil on küsimusi seoses privaatsuspoliitikaga, privaatsustingimuste rakendamisega või soovite kasutada mõnda enda õigustest, siis võtke meiega ühendust e-maili aadressil info@forustakso.ee või postiaadressil Kadaka tee 63, Tallinn 12915.

Viimati uuendatud 20.06.2022